Våra tjänster

Vi har varit med länge i transport- och budbranschen. Med mer än 30 års erfarenhet erbjuder vi tjänster som täcker alla behov när det gäller transport och budservice i Skåneregionen. Även om vi har en stark lokal förankring så tar vi oss an arbeten som kommer in från övriga landet.

Vår primära verksamhet är transport- och budtjänster. Här är vi specialister inom flera industrivertikaler.

I huvudsak erbjuder vi följande tjänster:

  • Bohags- och företagsflyttningar
  • Kyltransporter
  • Frystransporter
  • ADR (transport av farligt gods)
  • Skräddarsydda lösningar, slingor utefter ditt behov

 

Övriga tjänster

Under senare år har vi breddat vårt tjänsteutbud i takt med en ökad efterfrågan inom andra områden. Vi erbjuder exempelvis personaluthyrning inom området transport och bud där många företag efterfrågar våra kompetenta och utbildade chaufförer. Vi har också en löpande bilförsäljning eftersom vi har en stor bilflotta som vi använder under våra dagliga operationer.

 

Områden

Vi är starkt förankrade lokalt i Skånes största städer. Vi arbetar bland annat i Helsingborg, Malmö, Landskrona, Ängelholm och Lund. Vi är inte främmande för att ta oss an arbete mot övriga landet som kommer in med jämna mellanrum.

 

Trygghet och garantier

Vi har alltid arbetet efter devisen trygghet, kompetens och kundservice. Det är därför vi lyckats ha så många återkommande och nöjda kunder under åren. Vi kan alltid garantera att din leverans kommer fram säkert, smidigt och alltid i tid. Vår 24-timmarstjänst, där vi garanterar att dina varor kommer fram inom ett dygn, är en av våra mest eftertraktade tjänster.

Hör av dig till oss för mer information om vårt tjänsteutbud och priser. Varmt välkommen till Expressbolaget Budservice i Helsingborg.